2019-2020 Bahar Dönemi

MAT 502, Cebir II

Web sayfası

IST 108, Analiz II

Web sayfası

2019-2020 Güz Dönemi

MAT 385, Oyun Teorisi I

Web sayfası

2017-2018 Güz Dönemi

MAT 121, Analiz I

Web sayfası

MAT 484, Cebirsel Geometri

Web sayfası

2016-2017 Bahar Dönemi

MAT 212, Lineer Cebir (İngilizce)

Web sayfası

MAT 338, Diferansiyel Geometri

Web sayfası

2016-2017 Güz Dönemi

SOS 129, Sosyal Bilimler için Matematik

Web sayfası

2014-2015 Bahar Dönemi

MAT 116, Analitik Geometri

MAT 548, Diferansiyel Geometri

2015-2016 Güz Dönemi

SOS 129, Sosyal Bilimler için Matematik

Web sayfası

2014-2015 Bahar Dönemi

MAT 116, Kombinatorik

  • Pazartesi, 11:00 - 12:50, D1.
  • Cuma, 11:00 - 11:50, D1.

Web sayfası

2014-2015 Güz Dönemi

MAT 215, Lineer Cebir

Web sayfası

MAT 327, Oyun Teorisi I

Web sayfası

2013-2014 Bahar Dönemi

MAT 548, Diferansiyel Geometri

Web sayfası

MAT 335, Matematik Tarihi

Web sayfası

2013-2014 Güz Dönemi

MAT 547, Topoloji

Web sayfası

Cebirsel Geometri

Web sayfası

2012-2013 Bahar Dönemi

MAT 116, Kombinatorik

  • Salı, 11:00 - 12:50, D1.
  • Perşembe, 11:00 - 11:50, D1.

Web sayfası

2012-2013 Güz Dönemi

MAT 113, Öklid Geometrisine Giriş (C Şubesi)

Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 15:00'te seminer odasında (106 nolu sınıf) buluşuyoruz.

Bu derste bütün şubeler ortak bir web sayfası kullanacağız.

MAT 345, Topolojiye Giriş

Pazartesi 9:00-10:50, D3

Cuma 9:00-9:50, D2

web sayfası

2011-2012 Bahar Dönemi

MAT 441, Geometriler

Bu dönem Geometriler dersine cebirsel eğrilerle başlayacağız. Ancak bizim ilgilendiğimiz cebirsel eğriler dereceleri en fazla 3 olan polinomlarca tanımlanabilen eğriler olacak. Bu eğrileri incelemek için Afin ve Projektif geometrilerde çalışacağız. Daha sonra da Hiperbolik ve Tropik geometrilerle tanışacağız.

Bu dersin genel amacı farklı geometrileri tanımak olarak düşünülebilir. Bu dönem dersin bir amacı da cebirsel geometrinin bazı fikirlerini tanımak olacak.

Haftada 2 saat ders yapacağız. Ancak derslerden sonra çok sayıda alıştırmayla uğraşmanız ve ofis saatlerinde bu alıştırmaların çözümlerini anlatmanız beklenecek.

Ders tanıtım kağıdı (pdf).

İlk haftanın alıştırmalarını M-110'dan alabilirsiniz.