Lineer Cebir (İngilizce), MAT 212 (2016-17 Bahar)

Classes - Dersler
 • Wednesday, 13:00 - 14:50, Seminer odası.

Outline - Ders akışı

 • Vector Spaces and bases - Vektör uzayları ve taban (1 week - 1 hafta)
 • Linear Transformations - Lineer Dönüşümler (3 weeks - 3 hafta)
 • Matrix representation of linear transformations - Lineer dönüşümlerin matris temsilleri (1 week - 1 hafta)
 • Coordinate changes - Koordinat değişimleri (1 week - 1 hafta)
 • Determinants - Determinantlar (1 week - 1 hafta )
 • Eigenvalues, eigenvectors and Diagonalization - Özdeğerler, özvektörler ve Köşegenleştirme (3 weeks - 3 hafta)
 • Inner products, Orthogonality - İç çarpım, Diklik(2 weeks - 2 hafta)
 • Linear functionals, Adjoints operators - Lineer fonksiyoneller, Adjoint operatörler (2 weeks - 2 hafta)

References - Kaynaklar

 • S.H. Friedberg, A.J. Insel, L.E. Spence, Linear Algebra, Prentice Hall, 1999.
 • T. Tao, Lecture notes for Math 115A (linear algebra), UCLA, 2002 (You can find it here.)

Videos - Videolar

Yukarıdaki kaynakların yanı sıra bu derste Essence of linear algebra video serisini de kullanacağız. Bu videoları lineer cebir sezgimizi geliştiren geometrik fikirleri gözümüzde daha iyi canlandırmak için derslerde duraklatarak izleyip tartışacağız.

Grading - Notlandırma

%25 Presentation - Sunuş, %25 Midterm - Ara sınav, %25 Translation - Çeviri, %25 Final.

Ofice hours - Ofis saatleri

Monday and Wednesday at 15:00 - Pazartesi - Çarşamba 15:00.