MAT 385, Oyun Teorisi I (2019-2020 Güz)

Dersler

Salı 13:00-14:50, D3.

Kaynaklar

  • M. Maschler, E. Solan, S. Zamir, Game Theory, Cambridge University Press, 2013.
  • J. N. Webb, Game Theory: Decisions, Interaction and Evolution (Springer UMS), 2006.

Linkler

Ofis saatleri: Sınıfta kararlaştırılacak.

Notlandırma: Sınıf çalışmaları ve projeler (%50) + Vize (%25) + Final (%25).

Ders akışı:
Oyun örnekleri. Stratejiler. Tercihlerin temsil edilmesi ve sıralama bağıntısı. Kesin olmayan sonuçlarda tercih bağıntısı. Fayda aksiyomları. Fayda fonksiyonlarını belirleme teoremi. Afin dönüşümler. Risk karşısındaki tutum ve fayda fonksiyonu. Ayrık ve sürekli oyunlar. Açık biçimli oyunlar. Oyun ağaçları. Stratejik biçimdeki oyunlar. Rasyonel davranışla ilgili kabuller. Oyuncuların oyun ve birbirleri hakkındaki bilgilerinin etkileri. İnançların oyuna etkisi. Baskılama. En iyi ikinci teklif ihaleleri. Kararlılık. Nash dengesi. Nash dengesinin özellikleri. Güvenlik (maxmin) kavramı. Baskılanmış stratejilerin elenmesinde sıranın önemi. İki oyunculu sıfır toplamlı oyunlar. Birim karedeki oyunlar. Karma stratejiler. Nash Teoremi.