Sosyal Bilimler için Matematik, MSGSÜ, SOS 129 (2015-16 Güz)

Sınav sonuçları

Ara sınav sonuçları.

Sınavlar hakkında...

 • 50 puanlık bir ara sınav ve 50 puanlık bir final sınavı yapacağız.
 • Her iki sınavın da 15'er puanı okuma listesinden olacak.
 • Ara sınav 26 Kasım, Perşembe günü saat 10:30'da.
 • Sınavlarda okuma listesindeki kitapların dışındaki kaynakları kullanabilirsiniz (Yani, kitap - defter serbest).
 • Sınavlar bireyseldir. Birbirinizle konuşmanız hoş karşılanmaz.
 • Ara sınava giremeyenlerin puanlaması final sınavı üzerinden yapılacak. Finalin telafisi bütünleme sınavıdır. Bütünleme sınavında okuma listeleriyle ilgili soru olmayacak.

Okuma listesi

 1. Matematiksel Düşünme, Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi.
 2. Süper İyi Günler, Mark Haddon, İş Bankası Kültür Yayınları.
 3. Matematik Üzerine Diyaloglar, Alfred Renyi, Dost Kitabevi.
 4. Matematik ve Oyun, Ali Nesin, Nesin Yayınevi.
 5. Nasıl Çözmeli, George Polya, Sistem Yayımcılık.
 6. Gödel, Escher, Bach, Douglas R. Hofstadter, Pinhan Yayıncılık.
 7. Kanıtlar ve Çürütmeler, Imre Lakatos, Nesin Matematik Köyü yayınları.

Ara sınavda (26 Kasım, saat 10:30) ilk iki kitaptan, finalde ilk dördünden sorumlusunuz.

Ara sınavda...

 1. Doğru ve parabol denklemlerini tanımalı ve bunlara karşılık gelen grafikleri çizmeyi bilmelisiniz.
 2. İhtiyaç halinde gerekli hesapları SAGE ile yaparak verilen bir fonksiyonun grafiğini çizebilmelisiniz.
 3. Bir fonksiyonun ekstremum noktalarını bulabilmelisiniz.
 4. Aşağıdakilere benzer temel SAGE komutlarını kullanabilmelisiniz.
 5. Gerekirse SAGE kullanarak limit ve türev hesaplayabilmelisiniz.
 6. Ayrıca bakınız: Okuma listesi.

Finalde

Ara sınav konularına ek olarak:

 1. Gerekirse SAGE kullanarak belirli ve belirsiz integral hesaplayabilmelisiniz.
 2. İntegral kullanarak bir eğrinin altında kalan ve soldan ve sağdan dik dogrularla sınırlandırılmış bir alanı hesaplayabilmelisiniz.
 3. Permütasyon ve kombinasyon kullanarak basit sayma hesaplarını yapabilmelisiniz. Yine SAGE kullanabilirsiniz.
 4. Basit olasılık hesaplarını yapabilmelisiniz. (Örneğin, 2 zar atıldığında toplamlarının 5 gelme olsılığını hesaplayabilmelisiniz.)
 5. Matris çarpımı ve determinant hesaplamayı bilmelisiniz. (SAGE kullanabilirsiniz.)
 6. Birinci dereceden iki veya üç bilinmeyenli denklem sistemlerini çözebilmelisiniz. Bir denklem sistemi verildiğinde karşılık gelen determinantı hesaplayarak çözüm olup olmadığına karar verebilmelisiniz.
 7. Basit algoritmaları kendiniz işletebilmelisiniz. Örneğin tercih listeleri verildiğinde eşleştirme algoritmasının üreteceği sonucu bulabilmelisiniz.
 8. Ayrıca bakınız: Okuma listesi.

Alıştırmalar

 1. Ara sınav soruları.
 2. Grafiğini çizin: $3y=-2x+1$.
 3. Grafiğini çizin: $y+x^2=4$
 4. Grafiğini çizin: $\frac{sin(x)}{x}$
 5. Grafiğini çizin: $\frac{x^2-4}{x-2}$
 6. $\lim_{x\to \infty} \frac{3x+2}{4x-1}=$ ?
 7. $f(x)=\frac{x^3+4}{x+1}$ fonksiyonunun $x=1$ noktasındaki türevi nedir? Bunun geometrik anlamı nedir?
 8. $f(t)=t^3+6t^2+9t-4$ fonkiyonunun extremum değerlerini bulun.
 9. 100 metre uzunluğunda bir tel iki parçaya kesiliyor. Sol parça kare şeklinde bir arsanın etrafını, sağ parçaysa ikizkenar ve dik açılı bir üçgen şeklindeki bir arsanın etrafını çevirmek için kullanılacak. İki arsanın alanlarının toplamının maksimum olması için tel nereden kesilmeli?

  Sage örnekleri

  Aşağıdaki uygulamaları çalıştırmak için "Başlat" tuşuna tıklamanız gerekiyor. Kodu çalıştıran sunucu sizden kullanım kurallarını kabul etmenizi isteyecek (Accept) ve kabul ettiğinizde uygulama aşağıda belirecek. Verilen kodu değiştirerek kodun nasıl çalıştığını ve farklı matematiksel nesnelerin özelliklerini inceleyebilirsiniz.

  Fonksiyon grafiği çizdirmek.

  Bir fonksiyon türevini hesaplatmak.

  Önce hangi değişkene göre türev alacağımızı söylememiz gerekiyor.

  Limit

  Hangi noktada limit alacağımızı söylemeiz gerekli.

  İntegral

  Belirli integralde, integralin hangi değişkene göre alındığıyla başlangıç ve bitiş değerleri girilmeli:

  Belirsiz integralde, integralin hangi değişkene göre alındığını söylememiz yeterli:

  Matrisler

  Matris çarpımı

  Determinant

  Kombinasyon

  $\binom{7}{3}$

  Sorularınız için...

  Sorularınızı ozer.ozturk@msgsu.edu.tr adresine yazabilirsiniz. Sorularınızı yüz yüze sormak için M-110 nolu ofise gelebilirsiniz. İsterseniz gelmeden önce mail aracılığıyla zaman ayarlayabiliriz.