David Pierce | Matematik | M.S.G.S.Ü.

Notes // Geometry

Arşimet Cisimleri

Plato veya Arşimet cismi, yüzlerin düzgün olduğu ve simetri grubunun köşelerde geçişli olduğu bir cisimdir. Bir Plato cisminde tüm yüzler birbirine benzerdir. Bir Arşimet cisminde tüm yüzler birbirine benzer değildir; ayrıca ne prizma ne antiprizma bir Arşimet cismidir.

Plato cisimleri, Plato'nun Timaios adlı diyalogunda gözüküyor. İskenderiyeli Pappus'a göre Arşimet, Arşimet cisimlerini dediğimiz 13 cismi buldu. Latince'de yazarken Kepler, Arşimet cisimlerine aşağıdaki adları verdi.

Cisimlerin modellerini, ya çocukken adığım Ramagon ya da İndi Oyuncak'tan aldığım Zometool ile yaptım.

Arşimet Cisimleri
Kepler'in Latin adıköşelerkenarlaryüzlerköşefotoğraf
figürükonfigürasyonu
tetrahedron truncum1218833.6.6 photo
octahedron truncum24361434.6.6 photo
cuboctahedron12241443.4.3.4 photo
rhombicuboctahedron24482643.4.4.4 photo
icosidodecahedron30603243.5.3.5 photo
rhombicosidodecahedron601206243.4.5.4 photo
cubus truncus24361433.8.8 photo
cuboctahedron truncum48722634.6.8 photo
dodecahedron truncum60903243.10.3.10 photo
icosahedron truncum60903245.6.5.6 photo
icosidodecahedron truncum1201806234.6.10 photo
cubus simus24603853.3.3.3.4
dodecahedron simum601509253.3.3.3.5

Tetrahedron Truncum

photo

Cuboctahedron

photo

Octahedron Truncum

photo

Cubus Truncus

photo

Rhombicuboctahedron

photo

Cuboctahedron Truncum

photo

Icosidodecahedron

photo

Icosahedron Truncum

photo

Dodecahedron Truncum

photo

Rhombicosidodecahedron

photo

Icosidodecahedron Truncum

photo

Kepler'in metni

Kepler, Harmonices Mundi Kepler, Harmonices Mundi

Kepler, Harmonices Mundi Kepler, Harmonices Mundi

Kepler, Harmonices Mundi Kepler, Harmonices Mundi

Son değişiklik: Monday, 04 April 2016, 14:06:40 EEST