David Pierce // Matematik (Mathematics) // M.S.G.S.Ü.

Notes

Koni kesitleri

Neden koni kesitlerine parabol, hiperbol, veya elips denir. A5 kağıt, 14 sayfa. (Why conic sections are called parabolas, hyperbolas, or ellipses. A5 paper, 14 pages.)

Bu notların bir bölümünü 25 Aralık 2012 Matematikten Popüler Konular (MAT 115) dersi için kullandım. Bu derste:

  1. Odak özelliği kullanarak bir oğrenci ile birlikte, iple elips ve hiperbol çizdik (§1).
  2. Pergeli Apollonius'ün koni kesitlerine verdiği παραβολή, ὑπερβολή, ἔλλειψις isimlerinin normal anlamlarını verdim (§2).
  3. Paralelkenarların benzerliğini tanımladım (§3).
  4. Öklid'in I.44, I.45, VI.28, ve VI.29 numaralı önermelerini hakkında anlattım. Son önermeyi kanıtladım (§5).
  5. Bir hiperbol koni kesiti olarak elde edildiğinde, bu önermenin nasıl görüldüğünü anlattım (§6).

Son değişiklik: Wednesday, 26 December 2012, 11:33:58 EET