Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MSGSÜ Matematik Bölümü Lisans Programı (Undergraduate program of the Mimar Sinan mathematics department)

Bu sayfa üniversitede daha fazla matematik öğrenmek isteyen lise öğrencilerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü'nü tanıtmak amacı ile hazırlanmıştır.

Matematik Nedir? (What is mathematics?)

Matematik; kısaca, insan aklının doğayı, kavramları, nesneleri, şekilleri, sayıları, kavramların birbiriyle olan ilişkilerini anlama uğraşıdır. Tarih boyunca, matematikçilerin belli önkabullerden yola çıkarak mantıksal çıkarsama yollarıyla inşa ettikleri matematiksel teoriler, çoğu zaman beklenmedik bir biçimde uygarlığın ihtiyaçlarına cevap veren pratik sonuçlara karşılık gelmişlerdir. Bu yönüyle matematik doğa bilimleri ve mühendisliğe temel olmuştur, ancak bunun dışında da, kendi içindeki güzelliğiyle bir sanat dalı olarak da düşünülebilir.

Matematik Mezunları Ne Yapar? (What do mathematics graduates do?)

Matematik bölümü öğrencileri, günlük hayattaki problemleri, matematik bilmeyen bir kişiye göre daha iyi değerlendirme ve daha kolay çözüm üretme yeteneği kazanarak mezun olurlar. Bu özellikleriyle toplum içinde her alanda ihtiyaç duyulan donanımlara sahip olarak iş hayatına başlarlar.

Matematik mezunları, öncelikle matematikte lisansüstü eğitim alarak üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında matematiksel araştırma yapma şansına sahiptirler. Akademi dışında da, bankalarda ve finans sektöründe, bilgisayar bilimleri alanında, çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel sektörde, lisans eğitimlerinde kazandıkları bilgi ve becerileri kullanabilecekleri işler bulabilmektedirler. Ayrıca, hem dünyada hem de ülkemizde, hızla gelişmekte olan aktüerya, kriptoloji gibi alanlarda sıklıkla matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlara ilgi duyan öğrencilerimiz, isterlerse bu konularda yapacakları yan dal veya Yüksek Lisans çalışmaları sonrasında iş olanaklarını önemli ölçüde genişletebilirler.

Bilindiği gibi, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına öğretmenlik hakkı 2013 yılında yeninden verilmiştir. Matematik Bölümü mezunları isterlerse pedagojik formsayon sertifikası alarak liselerde öğretmenlik yapabilirler.

MSGSÜ Matematik Bölümü Nasıl Bir Bölümdür? (What kind of department is the Mimar Sinan Mathematics Department?)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla 1882 yılında kurulmuştur. (Ayrıntılı tarihçe.) 1983 yılında kurulan MSGSÜ Matematik Bölümü, lisans programını 1984 yılında, yüksek lisans ve doktora programlarını ise 1989 yılında başlatmıştır.

Bölüm 2009 yılından itibaren atılıma geçmiş, öğretim üyesi sayısını düzenli olarak arttırmış, 2011 yılında lisans ve lisansüstü programlarını yeniden düzenlemiş, bir süredir öğrenci alınmayan Yüksek Lisans programına da 2011 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi, İTÜ, İÜ gibi Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinde ve de ABD, İngiltere, Fransa, Polonya gibi farklı ülkelerde eğitim almış öğretim üyelerine sahip MSGSÜ Matematik Bölümü; dünyadaki gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık, öğrencileri dinleyen ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir yapıya sahiptir. Ayrıca, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz, birlikte, parti, kahvaltı, matematiksel tabu oyunu gibi sosyal etkinlikler de düzenlemekte, dersler dışında da bir araya gelmektedirler.

MSGSÜ Matematik Bölümü öğretim üyeleri olarak, mezuniyetten sonra lisansüstü çalışmalar yapacak öğrencilerimize araştırmalarına altyapı oluşturacak olan sağlam bir matematik temeli vermeyi, öğretmen olacak öğrencilerimize kendi öğrencilerine yansıtacakları matematik sevgi ve coşkusunu aşılamayı, ve diğer öğrencilerimize de yaşamlarının her alanında kullanacakları analitik düşünce yapısını kazandırmayı hedefliyoruz.

Lisans Eğitim Programı (The undergraduate program)

2011–12 akademik yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni lisans programının amacı, öğrenciye matematiğin çeşitli dallarında bilgi sunmanın yanı sıra; öğrencinin, matematiksel düşünme, düşündüğünü ifade edebilme, analiz yapabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir.

Orta öğretim kurumlarında ve dershanelerde anlatılan matematik, matematik hakkında oldukça sınırlı bir fikir verebilmektedir. Üniversite giriş sınavındaki zaman kısıtı nedeni ile, maalesef öğrenciler çoğu zaman nereden çıktığını bilmedikleri formülleri ezberlemeye yönlendirilmektedirler. Üniversiteye yeni başlamış öğrenciler arasında, birçok formül bilen ancak herhangi birinin neden doğru olduğu sorulduğunda “Çünkü hocam demişti” diyen birçok öğrenci ile karşılaşmaktayız. Oysa, matematik, kendi aklınızdan başka hiçbir kişiye, kitaba, kuruma vb. koşulsuz güvenmek zorunda olmadığınız tek alandır. Ne yazık ki, öğrencilerin birçoğu matematiğin bu özelliğinden haberdar olamadan liselerden, hatta üniversitelerden mezun olabilmektedirler. MSGSÜ Matematik Bölümü’nde ilk olarak öğrencilerin matematiğin bu özelliğinin farkına varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Daha ayrıntılı söylersek, birinci sınıfta, öğrencilerimizi daha önce kazanmış oldukları kötü alışkanlıklarından arındırmaya çalışıyoruz. Onlara düşünmenin, her şeyi sorgulamanın, ezberlemek yerine anlamaya çalışmanın daha zor ama daha zevkli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca, üniversite giriş sınavı yüzünden lise müfredatında da kenara itilmiş olan kanıt yapmanın önemini vurguluyoruz, hiçbir teoremi kanıtsız vermemeye özen gösteriyoruz.

Birinci sınıfın birinci döneminde, öğrencilere matematiksel düşünce yapısını kazandırabilmek ve onların kısa kanıtlar yazmalarını sağlayabilmek amacı ile matematiğin en eski iki dalında, yani geometri ve sayılar kuramında, iki ders planladık. Sayılar kuramı dersinde, liseden bilinen bölünebilme, kongrüanslar, asal sayılar gibi tanıdık kavramlar üzerinden; öğrenciyi, tümevarım, çelişki ile kanıt, karşıtters ile kanıt gibi temel kanıt yöntemleri ile tanıştırıyoruz. Ayrıca matematiksel bir cümlenin nasıl kanıtlandığının yanında, nasıl çürütüldüğünü de daha ilk günlerde öğrenciye anlatmaya çalışıyoruz.

Geometri dersinde yine liseden aşina olunan Öklid geometrisini işliyoruz. Bu derste değişik bir yöntem uygulamaktayız, dersi öğrencilerin anlatmasını istiyoruz. Her öğrenciye dönem boyunca 2-3 defa sıra gelebilmesi için ders 20’şer kişilik şubelerde yapılıyor. Derste bizzat Öklid'in 2300 yıl önce yazmış olduğu "Öğeler" kitabını kullanıyoruz. Öğeler, 13 ciltlik bir kitap; ilk cilt, tanımlar, beş belit ve beş genel kavramla başlıyor. Ardından kanıtları ile birlikte 48 önerme geliyor. (Örneğin, 47. önerme Pisagor Teoremi.) Bir hafta önceden öğrencilere hangi önermeyi anlatacağı söyleniyor, sırası gelen öğrenci kendisine verilen önermenin ne anlama geldiğini ve kanıtını, tahtada sınıf arkadaşlarına ve dersten sorumlu öğretim üyesine açıklıyor.

Birinci sınıf öğrencilerinin iyice öğrenmesi gereken diğer bir konu ise, yine lisede bir tanışıklık edinilmiş olan limit, süreklilik, türev, integral gibi kavramların işlendiği Analiz. Analiz, hem önemli soyut kavramlar içerdiği, hem de hesap yapmaya çok elverişli olduğu için, bölümümüzde teorik ve hesaplamalı olmak üzere iki ders olarak planlanmıştır.

Birinci sınıfta, Türkçe ve İngilizce ortak zorunlu derslerinin dışında, son olarak matematiğin popüler yönünü de göstermek için planladığımız bir dersimiz daha var. Bu derste bölüm öğretim üyeleri her hafta kendi seçtikleri fazla önbilgi gerektirmeden anlaşılabilecek bir konuyu öğrencilere seminer olarak anlatıyorlar. Öğrencilerimize bir hoşgeldin hediyesi olarak, bu derse sınav koymadık :) öğrencinin devam durumu geçme notunu belirliyor.

İkinci ve üçüncü sınıf dersleri, genel olarak diğer matematik bölümlerinde olan derslerle benzerlik gösteriyor. Farklı olarak, öğrencilerimizin İngilizce matematik kitabı okuyabilmelerini sağlamak amacı ile, ikinci sınıfa İngilizce matematik dersleri koyduk. Ayrıca, öğrencilerin soyut cebir öğrenirken karşılaştıkları zorlukları azaltabilmek amacı ile, soyut cebiri geometri üzerinden öğretecek şeklide bir ikinci sınıf dersi planladık. Son olarak, öğrencilerimizin istedikleri alana yoğunlaşabilmeleri için, son sınıfı tamamı ile seçmeli derslerden oluşturduk.

Öğretim üyesi sayımızın yeterli olması, öğrencilerimize lisans eğitimleri boyunca akademik gelişimlerine danışmanlarıyla birlikte yön verme şansı sunmakta, ve pek çok seçmeli dersin bölümümüzde açılabilmesini sağlayarak öğrencilerimizin çok yönlü yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Örneğin, 2015-16 öğretim yılında, lisans düzeyinde Güz Dönemi'nde 14, Bahar Dönemi'nde 17 olmak üzere, toplam 31 seçmeli ders açılmıştır.

Öğrencilere Sunulan Olanaklar (Opportunities for students)

MSGSÜ Matematik Bölümü'nde gerçekleştirilen akademik etkinliklerin tamamına, arzu ederlerse öğrencilerimiz de katılabilmektedirler. Haftalık düzenli genel seminerlerimiz lisansüstü çalışmalara yönelecek öğrencilere matematikteki güncel araştırmaları takip etme olanağı vermektedir. Haftalık genel seminerlere konuşmacı olarak gerek yurt içindeki başka matematik bölümlerinde çalışan matematikçiler, gerekse yurt dışından gelen matematikçiler davet edilmekte; ayrıca genel seminerlerden bağımsız, öğretim üyelerimizin ilgi alanlarına göre çeşitli grup seminerleri de yürütülmektedir. Bölümümüz tarafından düzenlenen konferans, çalıştay, kısa ders gibi bilimsel etkinliklere tüm dünyadan bilim insanları bölümümüze gelerek dahil olmaktadır.

Matematik dışı alanlardaki birikimlerini arttırmak isteyen öğrencilerimiz, belli sayıdaki seçmeli dersi bölüm dışından seçebilme olanağına sahiptir. Bu dersler kontenjan açıldığı takdirde, üniversitenin diğer bölümlerinden seçilebileceği gibi, Fakülte bünyesinde açılan derslerden de seçilebilmektedir. Fakültemiz, her yıl düzenli olarak, bilgisayar, finans, sigorta, muhasebe, hukuk gibi, öğrencilerimizin ilerde iş hayatında ihityaç duyabilecekleri alanlarda, ve ayrıca güzel sanatlar üniversitesi olmanın getirdiği avantajları kullanarak, müzik, fotoğrafçılık, sinema gibi alanlarda da öğrencilerimize seçmeli dersler sunmaktadır. Ayrıca, bölümümüzün girşimi ile, Fakülte bünyesinde orta düzey İngilizce seçmeli dersleri açılmaya başlanmıştır; öğrencilerden talep olduğu takdirde ileri düzey İngilizce dersleri de açılabilecektir.

Matematik Bölümü'nde bölüm öğrencileri için Aktüerya (Sigorta Matematiği) ve Matematiksel Kriptografi yan dal programları bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz, istenen koşulları sağladıkları takdirde, Felsefe ve İstatistik Bölümleri'nde çift anadal; İstatistik, Felsefe ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nde yan dal yapabilirler.

MSGSÜ Matematik Bölümü'nün

ile Erasmus öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda, diğer Avrupa üniversiteleri Matematik Bölümleri ile de anlaşmalar yapılabilecektir.

Sorularınız (Your questions)

MSGSÜ Matematik Bölümü ile ilgili her türlü sorunuzu (ayseberkman at gmail nokta com) adresine bir email göndererek sorabilirsiniz.

Son değişiklik: Friday, 29 July 2016, 16:12:37 EEST