Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 472

Cebirde Seçme Konular II

4 Saat/Hafta, Teori, 4 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Öğrencilerin yüksek lisans cebir derslerini kavrayabilmeleri için gereken önemli kavramların anlatılması
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
...............................
Önerilen Kaynak Listesi:
Herstein, Topics in Algebra

Selected Topıcs In Algebra II

4 hrs/week, Theory, 4 credits, ECTS 7
Objective:
Background material for graduate algebra courses.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
.......................
Recommended text:
Herstein, Topics in Algebra

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:58 EET