Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 447

Vektör ve Tensör Analizi

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Öklit, Riemann uzayları. Kovaryant ve kontravaryant tensörler. Tensörlerde toplama ve çarpma.Temel tensörler. Vektör analizi örnekleri.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
SPIEGEL, M. Vector Analysis GERRETSEN, J. C. H., lectures of Tensor Calculus and Differantial Geometry SGNGE, J. L., Tensor Calculus

Vector And Tensor Analysıs

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Euclidean and Riemannian Space. Covariant and contravariant tensors. Fundamental operations with tensors, examples for vector analysis.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
M. Spiegel, Vector Analysis J. C. H. Gerretsen, lectures of Tensor Calculus and Differantial Geometry J. L. Sgnge, Tensor Calculus

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:58 EET