Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 441

Geometriler

2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik:
Öklid Geometrisi ve Koordinatlar, Afin, Projektif ve Hiperbolik Geometriler.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
H. S. M. Coxeter, Introduction to geometry (Second Edition) John Wiley & Sons.

Geometrıes

2 hrs/week, Theory , 2 credits, ECTS 3
Objective:
Euclidean Geometry and Coordinates, Introduction to Affine, Projective and Hyperbolic Geometries.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
H. S. M. Coxeter, Introduction to Geometry (Second Edition), John Wiley & Sons.

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:59 EET