Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 439

Fonksiyonel Analize Giriş

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Normlu uzaylar, Normlu uzaylar, Banach uzayları, İç çarpım uzayları, Banach ve Hilbert Uzaylarında Temel Teoremler.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications T.Terzioğlu,Fonksiyonel Analiz Ders Notları (Tübitak Yaz Okulu)

Introductıon To Functıonal Analysıs

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Normed Spaces, Banach Spaces. Inner Product Spaces, Hilbert Spaces. Fundamental Theorems for Normed and Banach Spaces.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
E. Kreyszing, İntroductory Functional Analysis with Applications A.N.Komogov-S.V. Fomin, İntroductory Real Analysis

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:59 EET