Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 438

Sınır Değer Problemleri

2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik:
...
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
...

Boundary Value Problems

2 hrs/week, Theory, 2 credits, ECTS 3
Objective:
Background material for graduate algebra courses.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
...
Recommended text:
Herstein, Topics in Algebra

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:59 EET