Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 426

Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Başlangıç değer problemleri, varlık ve teklik teoremi, iyi tanımlanmış problem, tek ve çok adımlı yöntemler, n. basamaktan denklemler ve denklem sistemleri, kararlılık,
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
JAIN, M. K., Numerical Solution of Differential Equations FRIED, Isaac, Numerical Solution of Differential Equations MILNE, W. E., Numerical Solution of Differential Equations BAKİOÐLU, M., Sayısal Analiz

Numerıcal Solutıons Of Ordınary Dıfferantıal Equatıons

3 hrs/week, Theory, 3 credits, ECTS 5
Objective:
İnitial value problems, the fundamental theorem of existence and uniqueness. Well –defined problem, one and multistepped methods. n-th order equations and systems of equations, stability, numerical methods for boundary value problems.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
D. Kincaid, Numerical Analysis W.E.Milne, Numerical Solution of Differential Equations F. Isaac, Numerical Solution of Differential Equations

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:59 EET