Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 421

Nümerik Analiz

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Hata analizi, bir değişkenli denklemlerin çözümü, enterpolasyon ve polinomlarla yaklaşım, sayısal türev ve integral, lineer denklem sistemlerinin doğrudan çözümü, lineer denklem sistemlerinin iteratif yöntemle çözümü, yaklaşım teoremi.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
ÇAÐAL, B., Sayısal Analiz ATKİNSON, K., Elementary Numerical Analysis Shaum Serries, Numerical Analysis WOOD, A., Introduction to Numerical Analysis KINCOID, D., Numerical Analysis

Numerıcal Analysıs

3 hrs/week, Theory, 3 credits, ECTS 5
Objective:
The representation of numbers and error Analysis, numerical solutions of nonlinear equations, matrix algebra, eigenvalue and eigenvectors, numerical solutions of linear systems, interpolation, numerical differentiation, numerical Integration.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
K. Atkinson, Elementary Numerical Analysis Shaum Serries, Numerical Analysis A. Wood, Introduction to Numerical Analysis D. Kincoid, Numerical Analysis

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:59 EET