Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 416

Grupların Gösteriliş Teorisi

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Gruplar ve Homomorfiler, Vektör Uzayları ,Lineer Dönüşümler, Modüller,Grup Gösterilişleri, FG-Modülleri, Grup Cebirleri, FG-Homomorfileri, Asal Modüller, Eşlenik Sınıfları, Karakterler, Asal Karakterlerin Sayısı, Karakter Tabloları, Ortogonal Bağıntılar.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
D.Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra; John Wiley and Sons, 2003. Walter-Lederman, A.J.Weir,Introduction to Group Theory; Longman, 1996. Larry Dornoff, Group Representation Theory Part A, Marcel Dekker, INC, 1975. Gordan James and Martin Liebeck, Representations and Characters of Groups, 1993.

Representation Theory

4 hrs/week, Theory , 4 credits, ECTS 7
Objective:
Groups and Homomorphisms, Vector Spaces, Linear Transformations, Modules, Group Represenrations, FG-Modules, Group Algebras, FG-Homomorphisms, Prime Modules, Conjugacy Classes, Characters, Number of Prime Characters, Character Relations , Orthogonal Relations.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
D.Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra; John Wiley and Sons, 2003. Walter-Lederman, A.J.Weir,Introduction to Group Theory; Longman, 1996. Larry Dornoff, Group Representation Theory Part A, Marcel Dekker, INC, 1975. Gordan James and Martin Liebeck, Representations and Characters of Groups, 1993.

Son değişiklik: Thursday, 02 May 2013, 15:02:00 EEST