Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 413

Matematikte Seçmeli Konular I

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik:
Öğrencilerin genel matematik kültürünü geliştirmek amacıyla seçilen güncel araştırma konularının anlatılması.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
.......
Önerilen Kaynak Listesi:
.....

Selected Topıcs In Mathematıcs I

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Selected topics in current research areas in mathematics are told to develop the general mathematical background of the students.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
......
Recommended text:
............

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:59 EET