Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 412

Graf Teori II

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Yönlü Graflar: Kuvvetli Yönlü Graflar, Turnuvalar. Eşleşme: Maksimum Eşleşme, Mükemmel Eşleşme, Hall Eşleşme Teoremi. Düzlemsel Graflar: Düzlemde Çizimler, Euler Formülü, Düzlemsel Grafların Karakterizasyonu, Kuratowski Teoremi, Grafların Yüzeylere Gömülmesi. Boyama: Dört Renk Problemi, Köşe Boyaması,ve Üst Sınırları, Brook Teoremi, Kenar Boyama, Vizing Teoremi, König Teoremi.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Chartrand G., Zhang P., Introduction to Graph Theory, The Walter Rudin Student Seriesin Advanced mathematics, Mc-Graw Hill, 2005. West D. B., Introduction to Graph Theory, Prentice Hall, 2001. F.Harary, Graph Theory, AddisonWesley, Reading, 1969. O. Ore, Graphs and their uses, Random House, 1963.

Graph Theory II

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Digraphs: Dtrong Digraphs, Tournament. Matching: Maximum Matchings, Perfect matching, Hall's Matching Theorem. Planar Graphs: Drawings in the Plane, Euler's Formula, Characterization pf Planar Graphs, Kuratowski's Theore, Embedding Graphs on Surfaces. Coloring: The Four Color Problem, Vertex Colorings and Upper Bounds, Brook's Theorem, Edge Coloring, Vizing's Theorem, König's Theorem.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
Chartrand G., Zhang P., Introduction to Graph Theory, The Walter Rudin Student Seriesin Advanced mathematics, Mc-Graw Hill, 2005. West D. B., Introduction to Graph Theory, Prentice Hall, 2001. F.Harary, Graph Theory, AddisonWesley, Reading, 1969. O. Ore, Graphs and their uses, Random House, 1963.

Son değişiklik: Tuesday, 14 February 2012, 17:08:59 EET