Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 371

Matematiksel Fizik

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Fizikte Karşılaşılan Kısmi Diferansiyel Denklemler, Fourier Yöntemi ve Fourier Serileri, Sınır Değer Problemleri, Ortogonal Fonksiyon Kümeleri, Sturm-Liouville Problemi ve Uygulamaları.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
2 Ara Sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Ruel V. Churchill, James Ward Brown, Fourier Series and Boundary Value Problems. G. B. Arfken, Hans J. Weber, Mathematical Methods for physicists. Sadri Hassani, Mathematical Physics: A Modern Introduction to Its Foundations.

Mathematical Physics

3 hrs/week, Theory, 3 credits, ECTS 5
Objective:
Partial Differential Equations in Physics. Fourier's Method and Fourier Series. Boundary Value Problems. Orthogonal Functions. Sturm-Liouville Problem and Applications.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
Fourier Series and Boundary Value Problems; Ruel V. Churchill, James Ward Brown Mathematical Methods for physicists; G. B. Arfken, Hans J. Weber Mathematical Physics: A Modern Introduction to Its Foundations; Sadri Hassani

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:29:29 EET