Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 347

İntegral Denklemler

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Ayrılabilir çekirdekli integral denklemler, ardışık yaklaştırmalar yöntemi, klasik Fredholm Teorisi, bayağı türevli ve kısmi türevli diferansiyel denklemlere uygulamalar, simetrik çekirdekler, tekil integral denklemler.
Ön Koşul:
yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
KANWAL, R. P. Kanwal, Linear Integral Equations AKSOY, Y., İntegral Denklemler TUNCER, T., İntegral Denklemler LOVİTE , Integral Equations

Integral Equations

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Integral equations with seperable kernels, method of successive approximations, classical Fredholm Theory, applications to ordinary and partial differential equations, symetric kernels, singular integral equations.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
KANWAL, R. P. Kanwal, Linear Integral Equations AKSOY, Y., İntegral Denklemler TUNCER, T., İntegral Denklemler LOVİTE , Integral Equations

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:29:29 EET