Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 343

Cebir III

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Cisim Genişlemeleri, Basit Genişlemeler, Sonlu ve Cebirsel Genişlemeler, Cebirsel Kapanış, Cisim Otomorfileri, Parçalanış Cismi, Birimin Kökleri ve Daire Bölümü Cisimleri, Sonlu Cisimler, Ayrılabilen ve Normal Genişlemeler, Galois Grubu.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Joseph Gallian, Contemporary Abstract Algebra; Hougton Mifflin, 2001 John B.Fraleigh, First Course in Abstract Algebra;Addison – Wesley, 2002. I.N Herstein, Topics in Algebra, John Wiley and Sons Inc., 1975.

Algebra

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Field Extensions, Simple Extensions, Finite and Algebraic Extensions, Algebraic Closure, Splitting Fields, Finite Fields,Separability, Galois Group
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
Joseph Gallian, Contemporary Abstract Algebra; Hougton Mifflin, 2001 John B.Fraleigh, First Course in Abstract Algebra;Addison – Wesley, 2002. I.N Herstein, Topics in Algebra, John Wiley and Sons Inc., 1975.

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:29:29 EET