Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 340

Aksiyomatik Kümeler Kuramı

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
 • Russell Paradoksu
 • Zermelo–Fraenkel Aksiyomları
 • Ordinaller
  • von Neumann'ın tanımı
  • Burali-Forti Paradoksu
  • sonlu-aşırı tümevarım ve özyineleme
  • hesaplama
 • Kardinaller
  • Cantor'un Teoremi
  • Schröder–Bernstein Teoremi
  • hesaplama
  • Seçim Aksiyomu
  • Kontinü Hipotezi
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
Yazılı sınavlar
Önerilen Kaynak Listesi:
 • Azriel Levy, Basic Set Theory
 • Ali Nesin'in eserleri
 • David Pierce, Kümeler kuramı
 • herhangi bir aksiyomatik kümeler kuramı kitabı

Axiomatic Set Theory

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
 • Russell Paradox
 • Zermelo–Fraenkel Axioms
 • Ordinals
  • von Neumann's definition
  • Burali-Forti Paradox
  • trans-finite induction and recursion
  • computations
 • Cardinals
  • Cantor's Theorem
  • Schröder–Bernstein Teorem
  • computations
  • Axiom of Choice
  • Continuum Hypothesis
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
Written examinations
Recommended text:
 • Azriel Levy, Basic Set Theory
 • works of Ali Nesin
 • David Pierce, Kümeler kuramı
 • any book of axiomatic set theory

Son değişiklik: Tuesday, 04 June 2013, 14:29:01 EEST