Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 330

Ayrık Matematik

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Graf tanımı, grafların gösterilimi ve graf izomorfizmi, bağlantılılık, Euler ve hamilton yolları, Planat Graflar, Grafların boyanması , ağaç, ağaç izomorfizmi.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
ROSEN, K., Discrete Mathematics GRIMULDI, R., Discrete Mathematics JOHNSONBROUGH, Discrete Mathematics DIESTEL, R., Graph Theory

Discrete Mathematics

2 hrs/week, Theory , 2 credits, ECTS 4
Objective:
Logic, sets and functions, integers and divisibility, matrices, permutation and combination, graphs, trees, algebraic structures, introduction to codding Theory, Boolean functions.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
K. Rosen, Discrete Mathematics R. Grimuldi, Discrete Mathematics Johnsonbrough, Discrete Mathematics R. Diestel, Graph Theory

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:34:10 EET