Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 320

Matlab II

4 Saat/Hafta, Teori, 4 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Matlab programlama dili anlatılmaktadır.
Ön Koşul:
Yok
Deðerlendirme Yöntemleri:
2 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
..........

Matlab II

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Matlab programming language
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
2 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
........

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:29:30 EET