Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 319

Matlab I

4 Saat/Hafta, Teori, 4 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Matlab programlama dili anlatılmaktadır.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
2 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
..........

Matlab I

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Matlab programming language
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
2 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
........

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:33:24 EET