Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 318

Yöneylem Araştırması

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Optimizasyon problemlerinin modellenmesi ve bunların gerçek hayat problemlerine uygulanmaları ve çözüm teknikleri.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Cinemre, N., Yöneylem Araştırması.

Operation Research

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Modeling of optimization problems and application of these to the real world problems, network analysis, integer programming.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
Cinemre, N., Doğrusal Programlama, Beta Basım Yayım Dağıtım. Cinemre, N., Yöneylem Araştırması, Beta Basım Yayım Dağıtım. Öztürk, A., Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi.

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:29:30 EET