Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 317

Lineer Programlama

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Doğrusal programlamanın teorik açıklaması, doğrusal programlama problemlerinin modellenmesi, elementer ve gelişmiş çözüm teknikleri.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Cinemre, N., Doğrusal Programlama.

Linear Programing

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Theoretical explanation of linear programming, modeling of linear programming problems, elementary and revised solution techniques.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
Cinemre, Nalan, Doğrusal Programlama, Beta Basım Yayım Dağıtım.

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:32:50 EET