Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 302

Reel Analiz

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Ölçü Kavramı. Ölçülebilir kümeler ve Lebesgue ölçüsü. Ölçülebilir Fonksiyonlar Lebesgue İntegrali. Bazı temel teoremler. Riemann ile Lebesgue integrali arasındaki ilişki.
Ön Koşul:
Yok
Deðerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin, Introductory Real Analysis R. Bartle, The Elements of Integration and Lebesgue Measure, R. Bartle (Çev. Þ. Alpay, A. Topuzoðlu, B. Turan) Lebesgue ıntegral Kuramına Giriş

Real Analysis

3 hrs/week, Theory , 3 credits, ECTS 5
Objective:
Measure, Measurable sets, Lebesgue Measure. Measurable Functions. Lebesgue Integral. Some key Theorems. The relation between the Lebesgue Integral and the Riemann Integral.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin Introductory Real Analysis R. Bartle, The Elements of Integration and Lebesgue Measure, R. Bartle (Çev. Þ. Alpay, A. Topuzoðlu, B. Turan), Lebesgue İntegral Kuramına Giriş

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:29:30 EET