Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 301

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

4 Saat/Hafta, Teori, 4 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Kısmi türevli diferansiyel denklemlein tanımı ve kısmi türevli diferansiyel denklem elde etme, Pffaf diferansiyel denklemi, Birinci basamaktan ikinci yanlı ve ikinci yansız lineer kısmi türevli diferansiyel denklemler, Cauchy problemi, Birinci basamaktan lineer olmayan denklemler, Lagrange- Charpit yöntemi, Karakteristik Şeritler, Jacobi yöntemi. Yüksek basamaktan lineer kısmi türevli diferansiyel denklemler, Birinci yanlı denklemin homojen olması hali, sabit katsayılı ikinci yanlı denklemler, euler denklemi, ikinci basamaktan değişken katsayılı ikinci yanlı denklemler ve özel tipleri, Laplace yöntemi, ıkinci basamaktan kuazi lineer denklemlerin bölümlenmesi
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
TUNCER, T., Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler SNEDON, Elements of Partial Differantial Equations

Partial Differential Equations

4 hrs/week, Theory, 4 credits, ECTS 7
Objective:
Introduction to partial differential equations, Pfaff differential forms and equations, linear and nonlinear partial differential equations of the first order, partial differential equation of the second order, classification of second order equations (hyperbolic, elliptic and parabolic), separation of variables.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
T. Tuncer, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler Snedon, Elements of Partial Differantial Equations

Son değişiklik: Wednesday, 25 January 2012, 13:29:30 EET