Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 234

Matematiksel İstatistik

2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik:
Önemli Dağılımlar: Kesikli Dağılımlar, Sürekli Dağılımlar, Bileşik Dağılımlar: Bileşik Olasılık Fonksiyonları, Bileşik Dağılım Fonksiyonu, Marjinal Olasılık ve Dağılım Fonksiyonları, (X,Y) Raslantı Değişkeninin Bir Fonksiyonunun Beklenen Değeri, Korelasyon Katsayısı, Koşullu Dağılımlar
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Hogg, R.V. and Craig, A.T. (1995) Introduction to Mathematical Statistics, Prentice Hall İnal C. ve Günay S. (2010) Olasılık ve Matematiksel İstatistik, H.Ü. Fen F. Yay., 1. Baskı. Lrhmann. E.L. (1986) Testing Statistical Hypotheses.John Wiley & Sons. Miller I. ve Miller M. (1999) Mathematical Statistics, Prentice Hall, (Türkçesi: Ümit Þenesen, 2001, Literatür Yayıncılık).

Mathematıcal Statıstıcs

2 hrs/week, Theory,2 credits, ECTS 3
Objective:
Special Probability Distributions: Discrete Distributions, Continuous Distributions, Joint Distributions: Joint Probability Functions, Joint Cumulative Functions, Marginal Probability and Distributions, The Expected Value of a (X,Y) Random Variable, Correlation Coefficient, Conditional Distributions
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
Hogg, R.V. and Craig, A.T. (1995) Introduction to Mathematical Statistics, Prentice Hall İnal C. ve Günay S. (2010) Olasılık ve Matematiksel İstatistik, H.Ü. Fen F. Yay., 1. Baskı. Lrhmann. E.L. (1986) Testing Statistical Hypotheses.John Wiley & Sons. Miller I. ve Miller M. (1999) Mathematical Statistics, Prentice Hall, (Türkçesi: Ümit Þenesen, 2001, Literatür Yayıncılık) Yayınevi, 1994.

Son değişiklik: Monday, 23 January 2012, 14:55:35 EET