Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 233

Olasılık

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Permütasyon, kombinasyon, olasılık kavramları, bayes formülü, bir boyutlu raslantı değişkenleri için beklenen değer, varyans, kesikli, sürekli raslantı değişkenleri, dağılım fonksiyonları, koşullu olasılık ve dağılım fonksiyonları, koşullu beklenen değer ve varyans, sürekli ve kesikli raslantı değişkenlerinde dönüştürme, momentler.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
Bir ara sınav (%40) , bir yarıyıl sonu sınavı (%60).
Önerilen Kaynak Listesi:
İnal, C.H., Günay, S., 2010, Olasılık ve Matematiksel İstatistik, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Akdeniz, F, 2006, Olasılık ve İstatistik, Nobel Yayınevi, Adana. Ross, S., 1997, Introduction to Probability, Academic Press, San Diego.

Probabılıty

3 hrs/week, Theory, 3 credits, ECTS 5
Objective:
Permutation, combination, basic probability concepts, bayesian formula, expected value and variance of a random variable, discrete and continous variables, density function, conditional probability and density function, conditional expected value and variance, transformation in discrete and continous variables, moments.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
İnal, C.H., Günay, S., 2010, Olasılık ve Matematiksel İstatistik, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Akdeniz, F, 2006, Olasılık ve İstatistik, Nobel Yayınevi, Adana. Ross, S., 1997, Introduction to Probability, Academic Press, San Diego.

Son değişiklik: Monday, 23 January 2012, 14:52:41 EET