Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 231

İstatistik I

2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 3 AKTS
Amaç/İçerik:
Temel Kavramlar, Frekans Dağılımı, Sınıflama ve Gruplama, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Endeksler, Grafikler
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
Bir arasınav, bir yarıyıl sonu sınavı.
Önerilen Kaynak Listesi:
Erbaş, S. (2008), Olasılık ve İstatistik, Gazi Kitabevi. Gürsakal, N. (2008), Betimsel İstatistik, Dora Yayıncılık. Serper, Ö. (2004), Uygulamalı İstatistik I, Ezgi Kitabevi. Spiegel, M. (2000), Schaum's Outlines: İstatistik, Nobel Kitabevi.

Statıstıcs I

2 hrs/week, Theory, 2 credits, ECTS 3,5
Objective:
Basic Concepts, Frequency Distributions, Classifications and Grouping, Measures of Central Tendency, Measures of Variability, Indexes, Graphs
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm , 1 Final Exam
Recommended text:
Erbaş, S., Olasılık ve İstatistik, Gazi Kitabevi, 2008. Gürsakal, N., Betimsel İstatistik, Dora Yayıncılık, 2008. Serper, Ö., Uygulamalı İstatistik I, Ezgi Kitabevi,2004. Spiegel, M., Schaum's Outlines: İstatistik, Nobel Kitabevi,2000.

Son değişiklik: Monday, 23 January 2012, 14:52:41 EET