Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 222

Analiz IV

4+2 Saat/Hafta, Teori + Uygulama, 5 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Eğrisel İntegraller : Eğrilerin uzunluğu, eğrisel integral, bir eğri boyunca integral. Yüzey İntegrali : Çift katlı integrallerde değişken değişimi, yüzey ve alan, Green teoremi, divergence teoremi, üç katlı integrallerde değişken değişimi, Stokes teoremi.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
FRİEDMAN, A., Advanced Calculus KAPLAN, W., Advanced Calculus SPİEGEL, M.R., Vector Analysis BRAND, L., Advanced Calculus KOÇUK, C., Yüksek Matematik AKGÜN, L.Z., Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri

Analysis IV

4+2 hrs/week, Theory + Recitation, 5 credits, ECTS 7
Objective:
Integrals depending on Parameter, improper integrals depending on a parameter. Line Integrals; line integrals independent of path, vector notation, evaluation, line integrals in three dimensional space, Green's theorem in the plane, multiple integrals; double integrals, triple integrals, surface integrals, Stokes' theorem.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
Avner Friedman, Advanced Calculus Wilfred Kaplan, Advanced Calculus M.R.Spiegel, Vector Analysis L. Brand, Advanced Calculus C. Koçuk, Yüksek Matematik L.Z. Akgün, Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri II

Son değişiklik: Tuesday, 19 August 2014, 14:16:22 EEST