Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 211

Sayılar Kuramı (İngilizce)

2 Saat/Hafta, Teori, 2 Kredi, 4 AKTS
Amaç/İçerik:
Yazılı ve sözlü matematik İngilizcesini anlamak. Özyineleme ve tümevarım; Öklid algoritması ve aritmetiğin temel teoremi; lineer kalandaşlık ve Çin kalanlar teoremi; mükemmel sayılar; Euler fonksiyonu; Fermat'nın, Euler'in, ve Wilson'un teoremleri; kuadratik kalandaşlık; ilkel kökler
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
Yazılı sınavlar
Önerilen Kaynak Listesi:
  • David M. Burton, Elementary Number Theory (6th ed., McGraw-Hill, 2007)
  • Hardy and Wright, An Introduction to the Theory of Numbers (5th ed., Oxford, 1979)
  • Edmund Landau, Elementary Number Theory (Chelsea, 1958)

Number Theory (English)

2 hrs/week, Theory, 2 credits, ECTS 4
Objective:
To understand written and spoken mathematical English. Recursion and induction; the Euclidean algorithm and the fundamental theorem of arithmetic; linear congruence and the Chinese remainder theorem; perfect numbers; the Euler function; Fermat's, Euler's, and Wilson's theorems; quadratic congruence; primitive roots
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
Written examinations
Recommended text:
  • David M. Burton, Elementary Number Theory (6th ed., McGraw-Hill, 2007)
  • Hardy and Wright, An Introduction to the Theory of Numbers (5th ed., Oxford, 1979)
  • Edmund Landau, Elementary Number Theory (Chelsea, 1958)

Son değişiklik: Tuesday, 04 June 2013, 14:21:26 EEST