Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 206

Diferansiyel Denklemler II

4 Saat/Hafta, Teori, 4 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Yüksek mertebeden lineer denklemler,Basamak düşürme yöntemi, Sabit katsayılı homogen denklemler, Sabit katsayılı homogen denklemler, Belirsiz katsayılar yöntemi, Parametrelerin değişimi yöntemi, Cauchy-Euler denklemi,Lineer Diferansiyel denklemlerin Serilerle Çözümleri, Adi nokta komşuluğunda kuvvet serileriyle çözüm,Tekil noktalarda serilerle çözüm, Frobenius metodu, Lineer Diferansiyel Denklmeler, Homogen Lineer Sistemlerin tele ve ileri teorisi, Homogen olmayan lineer denklem sistemleri.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
W.E.BOYCE,R.C.DİPRİMA, Elementary Differential Equations and Boundary Valu Problems, New York:Wiley, 1992 S.L. ROSS, Differantial Equations, New York : Wiley, 1984. M.TENENBAUM,H.POLLARD,Ordinary Differential Equations,New York,Dover Publications,1963. T.TUNCER, Diferansiyel Denklemler, Ekin Yayınları,. M.BAÞARIR, Diferansiyel Denklemler, Değişim yayınları,2003.Denklemler Teorisi

Dıfferentıal Equatıons II

4 hrs/week, Theory , 4 credits, ECTS 7
Objective:
Explicit Methods of Solving Higer Order Linear Differential Equations, The Homogeneous Linear Equation with Constant Coefficients, The Method of Undetermined Ceeicients, Variation of Parameters, The Cauchy-Euler Equation,Series Solutions of Linear Differential Equations, Power Series Solutions About an Ordinary Point, Solution about Singular Points, The Method of Frobenius, The Theory of Linear Differential Equations, Basic and Further Theory of the Homogeneus Linear Systems, The Nonhomogeneou Linear Systems.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
W.E.BOYCE,R.C.DİPRİMA, Elementary Differential Equations and Boundary Valu Problems, New York:Wiley, 1992 S.L. ROSS, Differantial Equations, New York : Wiley, 1984. M.TENENBAUM, H.POLLARD, Ordinary Differential Equations, New York, Dover Publications, 1963. T.TUNCER, Diferansiyel Denklemler, Ekin Yayınları,. M.BAÞARIR, Diferansiyel Denklemler, Değişim yayınları,2003.

Son değişiklik: Monday, 23 January 2012, 14:52:42 EET