Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 205

Diferansiyel Denklemler I

4 Saat/Hafta, Teori, 4 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması, Çözümler, Birinci mertebeden denklemler için Varlık ve Teklik teoremi, Tam diferansiyel denklemler ve integrasyon çarpanı, Değişkenlerine ayrılabilir ve bu hale dönüştürülebilen diferansiyel denklemler, Homogen Diferansiyel Denklemler, Lineer denklemler ve Bernoulli denklemi, Riccati Denklemi, Birinci Mertebeden n. Dereceden Diferansiyel denklemler,Lagrange denklemi, Clairaut denklemi, Yörüngeler,Aykırı çözüm ve Aykırı Geometrik Yerler,İki ve daha üst Basamaktan Lineer olmayan Diferansiyel Denklemler
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
W.E.OYCE,R.C.DIPRIMA, Elementary Differential Equations and Boundary Valu Problems, New York:Wiley, 1992 S.L. Ross, Differantial Equations, New York : Wiley, 1984. M.TENENBAUM,H.POLLARD, Ordinary Differential Equations, New York, Dover Publications,1963. T.TUNCER, Diferansiyel Denklemler, Ekin Yayınları,

Dıfferentıal Equatıons I

4 hrs/week, Theory, 4 credits, ECTS 7
Objective:
Classification of Differential Equations, Solutions,Existence and Uniqueness Theorem,First Order Equations for Which Exact Solutions are Obtainable, Separable Equations and Equations Reducible to This Form, Homogen Differential Equations, Exact Differential Equations and İntegrating Factors, Linear Equations and Bernoulli Equations, Riccati Equation, First Order n. Degree Diferential Equation, Lagrange and Clairaut Equations,Trajectories,Two and Higer Order Nonlinear Differential Equations.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1Midterm, 1Final Exam
Recommended text:
W.E.BOYCE, R.C.DIPRIMA, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. S.L. ROSS, Differantial Equations, New York : Wiley, 1984. M.TENENBAUM,H.POLLARD, Ordinary Differential Equations T.TUNCER, Diferansiyel Denklemler, Ekin Yayınları, M.BAÞARIR, Diferansiyel Denklemler, Değişim yayınları,2003

Son değişiklik: Monday, 23 January 2012, 14:52:42 EET