Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 122

Analiz II

4+2 Saat/Hafta, Teori, 5 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
İçerik: Riemann toplamları, integral, analizin temel teoremi, diziler, seriler, kuvvet serileri.
Ön Koşul:
MAT 121 Analiz I
Değerlendirme Yöntemleri:
2 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
  1. Calculus, Michael Spivak, Publish or Perish Inc.
  2. An Introduction to Analysis, William R. Wade, Prentice Hall

Analysis II

4+2 hrs/week, 5 credits, ECTS 7
Objective:
Contents: The Riemann sum, integral, the fundamental theorem of calculus, sequences, series, power series.
Prerequisite:
MAT121 Analysis I
Assessment Methods:
2 Midterm, 1 Final exam
Recommended text:
  1. Calculus, Michael Spivak, Publish or Perish Inc.
  2. An Introduction to Analysis, William R. Wade, Prentice Hall

Son değişiklik: Thursday, 27 June 2013, 16:36:28 EEST