Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 121

Analiz I

4+2 Saat/Hafta, Teori, 5 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Bu dersin amacı, öğrenicye matematiksel analizin temel kavramlarını derinlikli olarak anlatmak; limit, süreklilik ve türev kavramlarını, formal tanımlar üzerinde ayrıntılı bir biçimde durarak aktarmak ve öğrencinin formel tanımlar ile yapılan kanıtları anlamasını ve yapabilmesini sağlamaktır.

İçerik: Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev.

Ön Koul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
2 Ara sınav, 1 Yarıyıl sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
  1. Calculus, Michael Spivak, Publish or Perish Inc.
  2. An Introduction to Analysis, William R. Wade, Prentice Hall

Analysis I

6 hrs/week, Theory, 6 credits, ECTS 10
Objective:
The aim of this course is to explain the fundamental concepts of mathematical analysis to the student in detail, to show the formal definitions of limit and continuity at length, and to teach the student how to write proofs using formal definitions.

Contents: Functions, limits, continuity, differentiation.

Prerequisite:
None
Assessment Methods:
2 Midterms, 1 Final exam
Recommended text:
  1. Calculus, Michael Spivak, Publish or Perish Inc.
  2. An Introduction to Analysis, William R. Wade, Prentice Hall

Son değişiklik: Thursday, 27 June 2013, 16:35:19 EEST