Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 116

Kombinatorik

3 Saat/Hafta, Teori, 3 Kredi, 5 AKTS
Amaç/İçerik:
Sayma, kombinasyon, permütasyon, olasılık, üreten fonksiyonlar, graflar, graf izomorfizmleri, sıralı kümeler.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Brualdi, Introductory Combinatorics

Combinatorics

3 hrs/week, Theory, 3 credits, ECTS 5
Objective:
Counting, combination, permutation, probability, generating functions, graphs, graph isomorphisms, ordered sets.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, 1 Final Exam
Recommended text:
Brualdi, Introductory Combinatorics

Son değişiklik: Thursday, 27 June 2013, 17:46:36 EEST