Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 114

Lineer Cebire Giriş

4+2 Saat/Hafta, 5 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Matrisler, satır işlemleri, satır-denklik. Homojen ve homojen olmayan lineer denklem sistemleri. Vektör uzayları, alt uzaylar, toplam ve direkt toplam. Lineer bağımlılık, baz, boyut kavramları. Verilen lineer bağımsız kümeyi bir baza tamamlama, bölüm uzayları, baz değiştirme, geçiş matrisleri. Lineer dönüşümler, lineer dönüşümlerin matris gösterimleri.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
2 Ara Sınav, 1 Final Sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Linear Algebra I, Cemal Koç, Matematik Vakfı Yayınları, 2004.

Introduction to Linear Algebra

4+2 hrs/week, 5 credits, ECTS 7
Objective:
Matrices, row operations, row equivalence. Systems of linear equations. Vector spaces, subspaces, sums, direct sums. Linear dependence/independence, bases, dimension. Quotient spaces, change of basis, transition matrices. Linear transformations and their matrix representations.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
2 Midterm Exams, 1 Final Exam
Recommended text:
Linear Algebra I, Cemal Koç, Matematik Vakfı Yayınları, 2004.

Son değişiklik: Friday, 28 June 2013, 15:01:41 EEST