Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dersler

MAT 113

Öklid Geometrisine Giriş

4+2 Saat/Hafta, Teori+Uygulama, 5 Kredi, 8 AKTS
Amaç/İçerik:
Kanıtları anlamak ve anlatmak, özellikle Öklid'in Öğeler'inin birinci kitabındaki kanıtları ve önermeler mantığındaki biçimsel kanıtları.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
Sınıfta yapılan sunumlar, derse katılım, yazılı ve sözlü sınavlar.
Önerilen Kaynak Listesi:
  • Öklid, Öğeler
  • David Pierce, Önermeler mantığı
  • herhangi bir önermeler mantığı kitabı

Introduction to Euclidean Geometry

4+2 hrs/week, Theory+Recitation, 5 credits, ECTS 8
Objective:
To understand and explain proofs, especially the proofs in the first book of Euclid's Elements and formal proofs in propositional logic.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
Class presentations and participation; written and oral examinations
Recommended texts:
  • Euclid, Elements
  • David Pierce, Önermeler mantığı
  • any book of propositional logic

Son değişiklik: Tuesday, 04 June 2013, 13:47:13 EEST