Dersler // Matematik Bölümü // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MAT 109

Soyut Matematik I

3+2 Saat/Hafta, Teori+Uygulama, 4 Kredi, 7 AKTS
Amaç/İçerik:
Sembolik mantık; önermeler, niceleyiciler, ispat metotları, kümeler teorisi, küme işlemleri, Kartezyen çarpım, fonksiyonlar ve bağıntılar, denklik bağıntısı, kısmi sıralı ve tam sıralı kümeler, iyi sıralı kümeler, sayılabilirlik.
Ön Koşul:
Yok
Değerlendirme Yöntemleri:
1 Ara Sınav, ödevler, 1 Yarıyılı sonu sınavı
Önerilen Kaynak Listesi:
Kevin Houston, Matematikçi gibi Düşünmek, Palme Yayıncılık, 2010. Halil İbrahim Karakaş,Matematiğin Temelleri, ODTÜ Geliştirme Vakfı yayıncılık, 2001. Ali Dönmez, Soyut Matematik, Seçkin yayıncılık, 2001. Fethi Çallıalp;Soyut Matematik, Birsen yayınevi, 2005. Orhan Özer, Doğan Çoker, Kenan Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 1999. Ethan D. Bloch, Proofs and Fundamentals, Birkhauser, 2000. D. Smith, M. Eggen, R. St. Andre, A Transition to Advanced Mathematics, Brooks/Cole, 2001.

Abstract Mathemetics I

3+2, hrs/week, Theory+ Recitation, 4 Kredi, 7 AKTS
Objective:
Symbolic Logic, propositional calculus, quantifiers, proof methods, intuitive set Theory, functions and relations, equivalence and order relations, partial orders, well ordered sets, countable and uncountable sets.
Prerequisite:
None
Assessment Methods:
1 Midterm, Homeworks, 1 Final exam
Recommended text:
Kevin Houston, Matematikçi gibi Düşünmek, Palme Yayıncılık, 2010. Halil İbrahim Karakaş,Matematiğin Temelleri, ODTÜ Geliştirme Vakfı yayıncılık, 2001. Ali Dönmez, Soyut Matematik, Seçkin yayıncılık, 2001. Fethi Çallıalp;Soyut Matematik, Birsen yayınevi, 2005. Orhan Özer, Doğan Çoker, Kenan Taş, Soyut Matematik, Bilim yayınları, 1999. Ethan D. Bloch, Proofs and Fundamentals, Birkhauser, 2000. D. Smith, M. Eggen, R. St. Andre, A Transition to Advanced Mathematics, Brooks/Cole, 2001.

Son değişiklik: Monday, 23 January 2012, 14:16:32 EET